CONDICIONS DE VENDA

ELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS (D’ara endavant, «T&C») REGULEN EL SERVEI DE COMPRA EN LÍNIA EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ DELS PRODUCTES I/O SERVEIS OFERTS EN EL LLOC WEB WWW.TAART.CAT (D’ara endavant TAART), SWEETSUIT S. L., (D’ara endavant, TAART),TITULAR DEL LLOC WEB I PROVEÏDOR DELS PRODUCTES I/O SERVEIS QUE ES COMERCIALITZEN A través D’AQUEST.

LA RELACIÓ CONTRACTUAL DE COMPRAVENDA IMPLICA EL LLIURAMENT, A CANVI D’UN PREU DETERMINAT EXPRESSAMENT EN AQUEST LLOC WEB, D’UN PRODUCTE O SERVEI CONCRET.

LA COMPRA A través D’AQUEST LLOC WEB SUPOSA L’ADHESIÓ ALS T&C EN LA VERSIÓ PUBLICADA EN EL MOMENT EN què S’ACCEDEIXI AL LLOC WEB, LA QUAL COSA IMPLICA QUE L’USUARI:
HA LLEGIT I COMPRÈN L’EXPOSAT EN EL PRESENT DOCUMENT.
• ÉS UNA PERSONA AMB CAPACITAT SUFICIENT PER A CONTRACTAR.
• S’ENCARREGA DE COMPLIR AMB LES OBLIGACIONS RECOLLIDES EN L’ESCRIT.
• L’USUARI RESPON DE LA VERACITAT DE LES DADES QUE FACILITI DURANT EL PROCÉS DE COMPRA EN LÍNIA. TAMBÉ, EN CAS QUE LA CONTRACTACIÓ EN AQUEST LLOC WEB DEMANDI EL REGISTRE DE L’USUARI, AQUEST TÉ PLENA RESPONSABILITAT SOBRE L’ÚS I CUSTÒDIA DEL NOM D’USUARI I CONTRASENYA QUE SE LI FACILITI, RESPONENT DELS ACTES QUE AMB AQUESTS ES REALITZIN. L’USUARI HAURÀ D’AVISAR AL PRESTADOR, QUAN TENGA CONEIXEMENT D’AIXÒ, SOBRE LA PÈRDUA, REVELACIÓ O ACCÉS NO AUTORITZAT D’UN TERCER A LA SEVA ÀREA PRIVADA D’USUARI REGISTRAT.
• TAART ES RESERVA LA FACULTAT DE MODIFICAR ELS PRESENTS T&C, SENSE QUE AIXÒ AFECTI ELS PRODUCTES O SERVEIS QUE S’HAGIN ADQUIRIT A través DEL LLOC WEB AMB ANTERIORITAT A AQUESTA MODIFICACIÓ.

I. COMANDES I CONDICIONS DE VENDA

PER A PODER CONTRACTAR UNA COMANDA, L’USUARI HAURÀ DE SER MAJOR DE 18 ANYS.

PER A PODER REALITZAR LA COMANDA, L’USUARI HAURÀ DE FACILITAR TOTES LES DADES SOL·LICITADES EN EL PROCÉS DE COMPRA, QUE SERAN NECESSARIS PER A ATENDRE CORRECTAMENT L’ENCÀRREC.

PER A EFECTUAR COMPRES EN EL LLOC WEB, I EL SERVEI DE LLIURAMENT ÉS A domicili, ÉS NECESSARI QUE LA DIRECCIÓ DE RECEPCIÓ DEL PAQUET I L’ADREÇA DE FACTURACIÓ ESTIGUIN LOCALITZADES A BARCELONA I ÀREA METROPOLITANA.

II. PREU, FORMA DE PAGAMENT I CODIS DE DESCOMPTE

TOTS ELS PREUS DELS PRODUCTES O SERVEIS DEL LLOC WEB INCLOUEN L’IVA I ELS RESTANTS IMPOSATS QUE POGUESSIN SER APLICABLE. SEMPRE, ELS PREUS S’EXPRESSARAN EN EUROS (€).

ELS PREUS MOSTRATS PER A CADA PRODUCTE O SERVEI NO INCLOUEN LES DESPESES D’ENVIAMENT, SEGUR D’ENVIAMENT O QUALSEVOL ALTRE SERVEI ADDICIONAL AL PRODUCTE O SERVEI ADQUIRIT, TRET QUE CLARAMENT S’INDIQUI EL CONTRARI. QUALSEVOL D’AQUESTES DESPESES ADDICIONALS QUE SIGUIN APLICABLE SERAN ANUNCIATS A L’USUARI ABANS D’OFICIALITZAR LA COMPRA.

ELS PREUS APLICABLES A CADA PRODUCTE O SERVEI SERAN ELS PUBLICATS EN EL LLOC WEB I APLICATS DE MANERA DIRECTA PEL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ EN L’ÚLTIMA FASE D’AQUEST. L’USUARI ADMET QUE LA VALORACIÓ ECONÒMICA D’ALGUNS DELS PRODUCTES O SERVEIS OFERTS PODRÀ VARIAR EN TEMPS REAL. EN QUALSEVOL CAS, AIXÒ SERÀ SEMPRE COMUNICAT AMB PRECEDÈNCIA A LA FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA.

L’USUARI S’OBLIGA A PAGAR EN EL MOMENT DE REALITZAR LA COMANDA, I PODRÀ PAGAR EN QUALSEVOL DELS MÈTODES DE PAGAMENT ESPECIFICATS EN EL LLOC WEB.

A posteriori Al fet que EL PAGAMENT SIGUI EFECTUAT, L’USUARI REBRÀ UN E-mail DE CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA, EN EL QUAL S’INCLOURÀ UN RESUM DELS ARTICLES ADQUIRITS, LA MODALITAT D’ENVIAMENT SOL·LICITADA I L’ADREÇA DE DESTINACIÓ.

TAART PODRÀ PROPOSAR PERIÒDICAMENT CODIS DE DESCOMPTE ALS SEUS USUARIS. AQUESTS DESCOMPTES NOMÉS PODRAN APLICAR-SE CONFORME A LES REGLES ESPECIFICADES PER HOFMANN RESPECTE A CADA CODI, I EN TOT CAS ELS USUARIS NOMÉS PODRAN UTILITZAR UN ÚNIC CODI PER COMANDA.

ELS USOS DE CODIS DE DESCOMPTES NO SERAN COMPATIBLES AMB DETERMINADES ACCIONS PROMOCIONALS I COL·LECCIONS.

III. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

TAART LLIURARÀ LES COMANDES EN LA DIRECCIÓ INDICADA PER L’USUARI EN EL CORRESPONENT FORMULARI DE COMPRA.

TAART NO ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT QUAN EL LLIURAMENT DE LES COMANDES NO ES REALITZI A CONSEQÜÈNCIA QUE LES DADES FACILITADES PER L’USUARI SIGUIN FALSOS, INEXACTES O INCOMPLETS O DEFECTE OCASIONAT PER L’USUARI.

TAART REALITZARÀ TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PERQUÈ EL LLIURAMENT PUGUI REALITZAR-SE EN EL TERMINI ACORDAT. TAART CONSIDERA LA CONFIRMACIÓ DEL PAGAMENT, PER QUALSEVOL DELS SISTEMES QUE ESTIGUIN HABILITATS, UNA CONDICIÓ NECESSÀRIA PER A PODER MANTENIR I INICIAR EL COMPTE DELS TERMINIS DE LLIURAMENT. Malgrat ESO, ELS TERMINIS QUE S’INDIQUIN A L’USUARI PODRIEN VARIAR PER MOTIUS DE LOGÍSTICA O DE FORÇA MAJOR EXIMINT-SE TAART DE LA RESPONSABILITAT SEMPRE QUE FACI EL POSSIBLE PER A AJUSTAR-SE AL TERMINI PACTAT.

EL LLIURAMENT ES CONSIDERARÀ EFECTUADA A partir del MOMENT EN EL QUAL HOFMANN,O L’EMPRESA DE TRANSPORTS CONTRACTADA PER AQUEST, POSI EL PRODUCTE A la disposició de l’USUARI.

IV. CANVIS I DEVOLUCIONS

LA POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS NOMÉS S’APLICA A AQUELLS PRODUCTES COMPRATS A través DE LA WEB OFICIAL WWW.TAART.CAT

4.1 PRODUCTE DEFECTUÓS
EN CAS DE TRACTAR-SE D’UN PRODUCTE DEFECTUÓS, L’USUARI HAURÀ DE POSAR-SE EN CONTACTE AMB INFO@TAART.CAT I COMUNICAR LA INCIDÈNCIA. JUNTAMENT AMB LA DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE DEFECTUÓS HAURÀ D’ADJUNTAR LES PROVES DOCUMENTALS CORRESPONENTS (FOTOGRAFIA DEL PRODUCTE I REBUT DE COMPRA). TAART REEMPLAÇARÀ EL PRODUCTE DEFECTUÓS PER UN EN BONES CONDICIONS, O, SI L’USUARI AIXÍ HO PREFEREIX, FACILITARÀ A L’USUARI UN BO PER L’IMPORT CORRESPONENT PER A CANVIAR EN UN TERMINI MÀXIM DE 6 MESOS.

4.2 COMANDA ERRÒNIA
EN CAS DE REBRE UNA COMANDA QUE NO ES CORRESPON AMB EL QUE L’USUARI HAVIA ADQUIRIT, HAURÀ DE POSAR-SE EN CONTACTE AMB INFO@TAART.CAT I COMUNICAR LA INCIDÈNCIA EN UN TERMINI DE 4 HORES. JUNTAMENT AMB LA DESCRIPCIÓ DE L’ERROR DEL PRODUCTE HAURÀ D’ADJUNTAR LES PROVES DOCUMENTALS CORRESPONENTS (FOTOGRAFIA DEL PRODUCTE I REBUT DE COMPRA). TAART REEMPLAÇARÀ EL PRODUCTE ERRONI PEL QUAL L’USUARI HAVIA ADQUIRIT EN PRIMERA INSTÀNCIA, O, SI L’USUARI AIXÍ HO PREFEREIX, FACILITARÀ A L’USUARI UN BO PER L’IMPORT CORRESPONENT PER A CANVIAR EN UN TERMINI MÀXIM DE 6 MESOS.

EL CLIENT HAURÀ DE RETORNAR EL PRODUCTE ERRONI. LES DESPESES D’ENVIAMENT SERAN A CÀRREC DE TAART. EL PRODUCTE NO HA D’HAVER ESTAT UTILITZAT I HA D’ESTAR EN LA SEVA CAIXA ORIGINAL AMB LA FUNDA I QUALSEVOL ETIQUETA QUE HO ACOMPANYÉS.

4.3 CANVIS O DEVOLUCIONS DE LA COMANDA

NO ES FARAN CANVIS O DEVOLUCIONS DELS PRODUCTES SI NO ÉS EN ELS SUPÒSITS ESMENTATS ANTERIORMENT: PRODUCTE ERRONI O DEFECTUÓS.

PER A ALTRES CASOS MÉS ESPECÍFICS I DE FORÇA MAJOR, L’USUARI POT CONTACTAR AMB INFO@TAART.CAT I TAART ESTUDIARÀ EL SEU CAS.

4.4.ERRORS

EN CAS D’ERROR EN LA INTRODUCCIÓ DE DADES DURANT EL PROCÉS DE COMPRA, L’USUARI POT COMUNICAR LA INCIDÈNCIA A TAART MITJANÇANT EL BÚZÓN INFO@TAART.CAT.

TAART ES COMPROMET A REALITZAR QUANT OBRI EN EL SEU PODER PER A MANTENIR EL SISTEMA INFORMÀTIC OPERATIU. EN CAS D’UN ERROR O INCIDÈNCIA INFORMÀTICA HAURÀ DE SER NOTIFICADA COM MÉS AVIAT MILLOR AL CORREU ELECTRÒNIC INFO@TAART.CAT PERQUÈ TAART PRENGUI LES MESURES OPORTUNES.

TAART QUEDA EXEMPT DE RESPONSABILITAT SEMPRE QUE PUGUI DEMOSTRAR-SE LA INCIDÈNCIA INFORMÀTICA I EL PROTOCOL DE MESURES PER A SOLUCIONAR-LO.

V. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

AQUESTES CONDICIONS ES REGIRAN O ENTENDRAN CONFORME A LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA EN ALLÒ QUE NO ESTIGUI EXPRESSAMENT ESTABLERT.

TAART I L’USUARI ACORDEN SOTMETRE QUALSEVOL CONTROVÈRSIA QUE POGUÉS SUSCITAR-SE DE LA PRESTACIÓ DELS PRODUCTES O SERVEIS ALS JUTJATS I TRIBUNALS DEL DOMICILI DE LA PART COMPRADORA, SI L’USUARI ÉS UN CONSUMIDOR FINAL, O EN EL SEU CAS, ALS JUTJATS I TRIBUNALS DE BARCELONA SI L’USUARI ÉS UNA EMPRESA.

VI. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE

AMB LA SIGNATURA D’AQUEST CONTRACTE SIGNAT EN LÍNIA, AQUEST SERÀ VIGENT ENTRE LES PARTS.

¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Si quieres estar al día de nuestras novedades, unete a nosotros, ¡Te mantendremos informado!